Duurzaamheid

Duurzaamheid is een begrip dat niet zomaar in één zin is uit te leggen. Voor ons is dat o.a. werken op een manier waarbij we op een zo natuurlijk mogelijke manier gebruik maken van onze omgeving. We zijn trots op ons Hollandse polderlandschap met graslanden, sloten en diverse begroeiing. Op onze boerderij fokken wij jongvee op door gebruik te maken van natuurlijke graslanden, deze gebruiken wij extensief waardoor ons land voldoende produceert om ons vee het hele jaar rond te kunnen voorzien van de juiste voeding. Tevens zetten wij ons in voor het in stand houden van de voor deze streek karakteristieke knotwilgen.

Duurzame energie

Camping Wilgenwei is als onderdeel van onze boerderij gelegen in deze omgeving, deze proberen wij dus zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij deze omgeving en onze visie op duurzaam beleid. Om uw verblijf op onze camping zo aangenaam mogelijk te maken is een goede energievoorziening nodig en in het kader van duurzaamheid zijn wij er in geslaagd deze benodigde energie zelf op te wekken d.m.v. zonnepanelen. De energie die wij hiermee opwekken wordt gebruikt voor de verlichting, warm water en eventueel het wassen, drogen en/of koken. Ook het grootste deel van het energieverbruik van de boerderij wordt door deze zonnepanelen opgewekt.

Daarnaast doen wij ons best om het afval van ons allen zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen en af te (laten) voeren en verwerken. We hopen zo onze bijdrage te leveren om ook in de toekomst van deze mooie omgeving te kunnen blijven genieten.

Camping Wilgenwei

Lekdijk-west 35
3411 MV Lopik

06-17096516

henk@campingwilgenwei.nl